NỘP THUẾ THAY CHỦ NHÀ?

Có 1 bạn hỏi tôi rằng “Công ty em chịu trách nhiệm nộp các loại thuế liên quan đến việc thuê nhà thay chủ nhà vậy các khoản thuế nộp thay này có được tính vào chi phí được trừ?

Để biết có được hay không chúng ta phải nắm rõ các khoản chi được trừ và không được trừ được quy định tại Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Nhưng mà 1 số bạn đọc xong vẫn rất mơ hồ cho nên tôi xin phép tóm tắt lại những ý chính để bạn nắm được.

+ Thứ 1: Các khoản thuế liên quan đến hoạt động cho thuê nhà (bao gồm thuế môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân…) là thuộc trách nhiệm của chủ cho thuê nhà.

+ Thứ 2: Nếu trong hợp đồng thuê nhà mà không có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho bên chủ nhà thì nghĩa vụ nộp thuế môn bài là của chủ nhà. Nếu chủ nhà không nộp thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, còn doanh nghiệp chỉ cần chứng từ thanh toán và hợp đồng thuê nhà và hóa đơn là có thể đưa vào chi phí được trừ.

+ Thứ 3: Nếu trong hợp đồng có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho bên chủ nhà mà doanh nghiệp không nộp thì doanh nghiệp sẽ không được đưa vào chi phí vì không có chứng từ nộp thuế thay cho chủ nhà kể cả trường hợp có hóa đơn hay không có hóa đơn.

+ Thứ 4:  Trường hợp doanh nghiệp có thoả thuận riêng về việc nộp hộ các khoản thuế nêu trên cho chủ nhà mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuê môn bài) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
NỘP THUẾ THAY CHỦ NHÀ?

Nhưng bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sau nhé!

+ 1. Hợp đồng thuê nhà

+ 2. Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà

+ 3. Chứng từ thanh toán tiền: tiền mặt hay chuyển khoản đều hợp lệ

+ 4. Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

+ 5. Biên bản bàn giao nhà

+ 6. Kê khai thuế cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

+ 7.Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *